Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Profesně orientované kurzy

  • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.02

Uživatelé a vstupní podmínky

Kurzy jsou určeny pro absolventy vysokých a středních škol se zaměřením na získání a prohloubení dílčích odborných znalostí pro získání nové odborné kvalifikace.

Průběh

  1. Zájemce si vybere kurz, který je možné studovat, na Profesně orientované kurzy.
  2. Vyplní přihlášku kurzu, který si vybral, na Profesně orientované kurzy
  3. Následně zaplatí poplatek za kurz (cena kurzu je uvedena na Profesně orientované kurzy v popisu kurzu).
  4. Pro úspěšné absolvování kurzu musí student absolvovat závěrečnou zkoušku.
  5. Po ukončení výuky předmětů získá student osvědčení o absolvovaném kurzu.

Doplňující informace

Další možnosti kurzů v rámci celoživotního vzdělávání ČVUT najdete v nabídce kurzů ČVUT.

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Úspěšné složení zkoušky? Nenastoupil na kurz Ne Výběr kurzů

Výběr kurzů


Zájemce si vybere v informačním systému kurz, který chce studovat.

Vyplnění přihlášky

Vyplnění přihlášky


Zájemce si vyplní přihlášku v informačním systému.

Ne Přihláška

Přihláška

Stránka s kurzy, na které se dá podat přihláška.
Ano Kurz neabsolvován Ano Je poplatek zaplacen ? Přednášející

Přednášející

Získání osvědčení o absolvování Zaplacení poplatku za studium

Zaplacení poplatku za studium


Částku je potřeba zaplatit do začátku kurzu.

Částka je uvedena v popisu kurzu na Profesně orientované kurzy.Obdržení informací Na konci kurzu Kurz úspěšně absolvován Vykonání závěrečné zkoušky