Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia

 • Neaktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Neaktuální 1.01 15.07.2014

Uživatelé a vstupní podmínky

Uživateli tohoto procesu jsou uchazeči o studium v některém z navazujících magisterských programů.

Průběh

 1. Zájemce o studium v navazujícím magisterském programu musí podat řádně vyplněnou přihlášku ke studiu a dodat požadované doklady, podle pokynů uvedených v Podání přihlášky do navazujícího magisterského studijního programu.
 2. Poté se koná přijímací zkouška, viz Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia
  • Pokud uchazeč není na základě přijímací zkoušky přijat ke studiu, může podat žádost na přezkum rozhodnutí. Donese Univerzální žádost žádost na Oddělení studijním.
  • Pokud je rozhodnutí potvrzeno, uchazeč není přijat ke studiu. Pokud je zrušeno, může se účastnit zápisu.
 3. Po úspěšném napsání přijímací zkoušky nebo jejím odpuštění se uchazeč účastní Zápisu do studia, po jehož absolvování, se uchazeč stává studentem FS.
  • Pokud se uchazeč nezúčastní zápisu, nemůže být přijat ke studiu.

Doplňující informace

 • Konkrétní průběh jednotlivých částí přijímacího řízení do magisterského studia je popsán v jednotlivých podprocesech.

Další informace o přijímacím řízenína FS naleznete zde.

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Univerzální žádost Univerzální žádost používaná studijním oddělením

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Uchazeč je přijat ke studiu Žádost o přezkoumání rozhodnutí

Žádost o přezkoumání rozhodnutí


Uchazeč vyplní žádost a donese jí na Studijní oddělení.

Podání přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu

Podání přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu


Uchazeč není přijat ke studiu Ne Zápis do studia

Zápis do studia


Ano Rozhodnutí potvrzeno? Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia


Uchazeč přijat Univerzální žádost

Univerzální žádost

Univerzální žádost používaná studijním oddělením
Uchazeč o studium Zúčastnil se uchazeč zápisu? Ne Ano Uchazeč nepřijiat