Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Předměty v rámci celoživotního vzdělávání FS ČVUT

  • Aktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
Oddělení studijní

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.01

Uživatelé a vstupní podmínky

Předměty jsou určeny pro všechny zájemce, kteří si chtějí osvojit vyučovanou problematiku.

Průběh

  1. Zájemce si vybere předmět na Předměty vyučované na FS.
  2. Následně se dostaví na Oddělení studijní, kde podepíše smlouvu.
  3. Po podepsání smlouvy musí student zaplatit poplatek na Pokladně FS.
    • Poplatek účastníka kurzů CZV je odvozen z počtu zapsaných kreditů. Jeden zapsaný kredit je účtován ve výši 650 Kč pro výuku v českém jazyce, 1000 Kč pro výuku v anglickém jazyce.
    • Přesnou částku sdělí studentovi studijní referentka, se kterou podepisoval smlouvu
  4. Po zaplacení si vyzvednou index na Oddělení studijní.
  5. Po ukončení předmětu zapíše vyučující studentovi do indexu záznam o absolvování/neabsolvování kurzu.

Další informace

Další možnosti kurzů v rámci celoživotního vzdělávání FS ČVUT najdete Možnosti Celoživotního vzdělávání nebo v nabídce kurzů ČVUT.

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Řád celoživotního vzdělávání ČVUT Řád celoživotního vzdělávání ČVUT

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Přednášející

Přednášející


Přednášející zapíše studentovi do indexu záznam o absolvování/neabsolvování předmětu.

Absolvoval student kurz úspěšně? Podepsání smlouvy Po skončení kurzu Oddělení studijní

Oddělení studijní

166 07 Praha 6, Technická 4
Tel. +420 233 339 966, +420 224 352 424
Fax +420 233 332 270
Oddělení studijní

Oddělení studijní

166 07 Praha 6, Technická 4
Tel. +420 233 339 966, +420 224 352 424
Fax +420 233 332 270
Získání záznamu do indexu

Získání záznamu do indexu


Tento záznam slouží jako potvrzení o absolvování/neabsolvování daného předmětu.

Zaplacení poplatku za studium

Zaplacení poplatku za studium


Poplatek účastníka kurzů CZV je odvozen z počtu zapsaných kreditů. Jeden zapsaný kredit je účtován ve výši 650 Kč pro výuku v českém jazyce, 1000 Kč pro výuku v anglickém jazyce.
Přesné pokyny k platbě dostane student od studijní referentky, se kterou podepisuje smlouvu.

Obdržení indexu

Obdržení indexu


Studentům v CŽV je na FS vydáván zjednodušený index. V něm jsou zapsány studované předměty a vyučující do něj zapisují záznam o absolvování zapsaných předmětů.

Úspěšné absolvování kurzu Předměty vyučované na FS

Předměty vyučované na FS

Aktuální seznam vyučovaných předmětů a předmětů vyučovaných v předchozích semestrech.
Ne Kurz neabsolvován Výběr předmětů v rámci studia CZV

Výběr předmětů v rámci studia CZV


Zájemci o celoživotní vzdělávání si mohou vybrat jakýkoliv předmět vyučovaný na FS v daném semestru.

Ano Pokladní