Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.1.3 Vypracování a odevzdání závěrečné práce

  • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.01

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba je určena studentům, kteří plánují během následujících dvou semestrů vypracovat a odevzdat závěrečnou práci.

Průběh

  1. Student, jenž má vlastní projekt a chce na toto téma vypracovat svou závěrečnou práci, postupuje podle služby Zřízení zadání tématu závěrečné práce studenta.
  2. Student s vlastním zřízeným zadáním či student, jenž si zvolil jedno z vypsaných zadání, si toto téma rezervuje v příslušné sekci v KOSu. Více v diagramu Rezervování tématu závěrečné práce. Po zapsání je nutno mít téma schváleno vedoucím ústavu, na němž téma student vypracovává, a následně také schválení tématu děkanem fakulty. Schválené zadání je poté prostřednictvím zaměstnance ústavu předáno studentovi.
  3. Pokud je studentem bakalářského studijního programu, tak si v semestru předcházejícím semestru plánovaného ukončení studia zapíše Vypracování oborového projektu.
  4. Nyní může student zahájit práci na tématu závěrečné práce. Pro tyto účely si student zapíše předmět závěrečná práce v semestru, v němž předpokládá splnění studijního plánu a ukončení studia.
  5. Po dokončení závěrečné práce ji student odevzdá. Více v diagramu Odevzdání závěrečné práce.

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Vypracování oborového projektu

Vypracování oborového projektu


Ne Zápis předmětu závěrečná práce (BP, DP)

Zápis předmětu závěrečná práce (BP, DP)


Student si v semestru, v němž předpokládá splnění studijního plánu a ukončení studia, zapíše příslušný předmět závěrečné práce („Bakalářská práce“ nebo „Diplomová práce“). Student si musí zapsat příslušnou verzi tohoto předmětu podle ústavu obhajoby.


Současně s přihlášením ke SZZ student odevzdal svou ZP Student chce realizovat vlastní projekt Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce


Zřízení zadání tématu závěrečné práce studenta

Zřízení zadání tématu závěrečné práce studenta


Student Bakalářského studia ? KOS

KOS

KOS je zkratka sousloví komponenta studium. Je to webová aplikace, pomocí níž si všichni studenti ČVUT tvoří rozvrh, zapisují se na zkoušky a mají zde své studijní výsledky. Přihlašovací údaje do aplikace KOS získávají studenti ČVUT na začátku semestru prostřednictvím webových stránek. Veškeré informace o zjištění/nastavení uživatelského jména a hesla najdete na webu http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/pp.
Student si vybere jedno z nabízených témat Rezervovavání tématu závěrečné práce

Rezervovavání tématu závěrečné práce


Ano