Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Podání přihlášky k bakalářskému studiu

 • Neaktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
Oddělení studijní

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Neaktuální 1.01 15.07.2014

Uživatelské a vstupní podmínky

Uživatelem tohoto procesu je uchazeč o studium na FS ČVUT. Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat v termínu.

Průběh

 1. Vyplnit Aplikaci přihlášek ke studiu na ČVUT .
 2. Vytisknout vyplněnou přihlášku a podepsat ji.
 3. Uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500 Kč jedním z následujících způsobů:
  • Složenkou (potvrzením o úhradě je orazítkovaný ústřižek složenky či jeho kopie)
  • Složením požadované hotovosti přímo v kterékoli pobočce KB (potvrzením je pokladní doklad či jeho kopie)
  • Převodem z účtu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví (potvrzením je výpis z účtu nebo potvrzení banky o provedené platbě, nikoli o zadání příkazu k platbě)
   • Poplatek je třeba zaslat na účet:
    • KB a.s. – pobočka Praha 6
    • číslo účtu 19-5505030267/0100,
    • konstantní symbol v případě hotovostní platby 378,
    • konstantní symbol v případě bezhotovostní platby 558,
    • variabilní symbol: 77777,
    • specifický symbol: číslo přihlášky.
    • Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267,
    • SWIFT: KOMBCZ PPXXX  
   • Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
   • Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný, takže ani uchazeč, který se ke zkoušce nedostavil, nemůže vrácení poplatku vymáhat.
 4. Přiložit k přihlášce následující doklady:
  • potvrzení o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz výše)
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (příp. VŠ diplomu), byla-li maturita (resp. vysokoškolské vzdělání) absolvována v České republice nebo Slovenské republice 
  • dále případně:
   • pokud byla maturitní zkouška absolvována v zahraničí (netýká se Slovenské republiky), přiložit úředně ověřené potvrzení o Uznání zahraničního vzděláváná, jestliže je má uchazeč již k dispozici;
   • v případě cizích státních příslušníků (netýká se Slovenské republiky a absolventů středních škol se studijním programem v českém jazyce), přiložit potvrzení o vykonání jazykové zkoušky vystavené katedrou jazyků FS ČVUT, pokud je má uchazeč již k dispozici.
 5. Doručit vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s příslušnými doklady
  • na Oddělení studijní
  • podatelnu
  • nebo poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
   • České vysoké učení technické v Praze
   • Fakulta strojní
   • Oddělení studijní
   • Technická 4
   • 166 27 Praha 6 - Dejvice

Doplňující informace

Uchazeči, kteří budou maturitní zkoušku skládat až po termínu konání případné přijímací zkoušky, doručí úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nejpozději v den zápisu do studia.

Další informace naleznete na stránce podmínek pro přijetí.

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAMU AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška

Elektronická přihláška ke studiu na ČVUT
Uhrazení poplatku za náklady spojené s příjímacím řízením 500 Kč

Uhrazení poplatku za náklady spojené s příjímacím řízením 500 Kč


Složenkou, převodem z účtu nebo hotovostně na pobočce KB

Platební údaje: KB a.s.– pobočka Praha 6 

                       číslo účtu 19-5505030267/0100,

                       konstantní symbol v případě hotovostní platby 378,

                       konstantní symbol v případě bezhotovostní platby 558,

                       variabilní symbol: 77777, specifický symbol: číslo přihlášky.

                       Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ 420 100 000019 5505030267,

                       SWIFT: KOMBCZ PPXXX  

 • Upozornění pro uchazeče ze zahraničí (včetně Slovenské republiky): bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
 • Poplatek, popř. přeplatek, je nevratný, takže uchazeč, který se ke zkoušce nedostavil či u zkoušky neuspěl, nemůže vrácení poplatku vymáhat.


Do data dle harmonogramu Zájemce o studium Bc. Přihláška poslána Vytištění a podepsání přihlášky Doručit vytištěnou a podepsanou přihlášku

Doručit vytištěnou a podepsanou přihlášku


Doručit vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s příslušnými doklady

 • na Oddělení studijní
 • podatelnu
 • nebo poštou (nejlépe doporučeně) na adresu:
  • České vysoké učení technické v Praze
  • Fakulta strojní
  • Oddělení studijní
  • Technická 4
  • 166 27 Praha 6 - Dejvice

 Oddělení studijní

Oddělení studijní


Zpracovává přihlášky ke studiu

Přiložení požadovaných dokladů k přihlášce

Přiložení požadovaných dokladů k přihlášce


Odesílá se podepsaná přihláška, úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzení o zaplacení správního poplatku.


Vyplnění elektronické přihlášky