Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Zápis do studia

  • Neaktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
Oddělení studijní

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Neaktuální 1.00 15.07.2014

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba se týká studentů, kteří byli přijati ke studiu na základě úspěšného absolvování přijímacího řízení. Pozvánka na zápis je součástí rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí je podmíněno:

  • úspěšným absolvováním přijímacího řízení
  • dodáním ověřené kopie maturitního vysvědčení v případě konání maturitní zkoušky v České republice či Slovenské republice;
  • dodáním úředně ověřeného potvrzení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v případě uchazečů, kteří maturitní zkoušku absolvovali v zahraničí (netýká se Slovenské republiky)
  • potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky z českého jazyka vystavené ústav jazyků v případě cizích státních příslušníků (netýká se Slovenské republiky).

Průběh

  1. Zápis do studia probíhá v termínu uvedeném v rozhodnutí o přijetí.
  2. K zápisu je dále nezbytné přinést občanský průkaz (případně cestovní pas), 2 fotografie formátu 3,5 x 4,5 cm, psací potřeby.
  3. Uchazeč, který se nemůže (nemohl) dostavit k řádnému zápisu a pomocí elektronické přihlášky si termín zápisu sám nezměnil na 2. 9. 2014, musí zaslat písemnou omluvu (stačí e-mailem) na Oddělení studijní spolu s žádostí o náhradní termín nejpozději do 5 dnů po termínu řádného zápisu a dostavit se k zápisu v náhradním termínu.
  4. V termínu zápisu se uchazeč dostaví do posluchárny uvedené v rozhodnutí o přijetí.
  5. Na zápise student obdrží index, který následně vyplní a nechá si ho potvrdit studijní referentkou.

 

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Ano Uchazeč není zapsán Do 5 dnů Oddělení studijní

Oddělení studijní

166 07 Praha 6, Technická 4
Tel. +420 233 339 966, +420 224 352 424
Fax +420 233 332 270
Ne Může se uchazeč dostavit? Start Event - Conditional: Student přijat do studia a dostal pozvánku na zápis Uchazeč se dostaví do posluchárny podle pozvánky

Uchazeč se dostaví do posluchárny podle pozvánky


Posluchárna do, které se má uchazeč dostavit je uvedena v pozvánce k zápisu.

Je nezbytné přinést občanský průkaz/cestovní pas, 2 fotografie a psací potřeby.

Změna data přihlášky. Uchazeč je zapsán Vyplnění a potvrzení indexu

Vyplnění a potvrzení indexu


Zapsání předmětů 1. semestru příslušného studijního programu.

Oddělení studijní

Oddělení studijní

166 07 Praha 6, Technická 4
Tel. +420 233 339 966, +420 224 352 424
Fax +420 233 332 270
Je žádost přijata? Hodí se studentovi termín zápisu Ne Termín zápisu Ne Ano Zaslání písemné omluvy na studijní oddělení FEL spolu se žádostí o náhradní termín