Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Průběh přijímacího řízení do bakalářského studia

  • Neaktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
Finanční účtárna

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Neaktuální 1.01 15.07.2014

Uživatelé a vstupní podmínky

Uživateli tohoto procesu jsou uchazeči o studium v některém z bakalářských programů.

Průběh

  1. Uchazeč o studium musí v termínu daném aktuální vyhláškou studijního oddělení podat přihlášku, zaplatit administrativní poplatek a doložit všechny požadované dokumenty. Více viz služba Podání přihlášky do bakalářského studijního programu.
  2. Na základě předložených dokladů mu může být zkouška prominuta, nebo je pozván dopisem k přijímací zkoušce.Více viz služba Přijímací řízení do bakalářského studia.
  3. Uchazeč, není-li přijat, může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Za tímto účelem využijte Univerzální žádost, kterou je nutné vyplněnou co nejdříve doručit na studijní oddělení ČVUT FS.
  4. Přijatý uchazeč se musí v daném termínu zapsat do studia. Detaily viz služba Zápis do studia.

Doplňující informace

Další informace o přijímacím řízení naleznete zde.

 

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Univerzální žádost Univerzální žádost používaná studijním oddělením

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Účast na zápisu? Ne Přijímací řízení do bakalářského studia

Přijímací řízení do bakalářského studia


Popis průběhu přijímacího řízení do bakalářského studia.

Podání přihlášky k bakalářskému studiu

Podání přihlášky k bakalářskému studiu


Návodný popis pro podání přihlášky k bakalářskému studiu.

Ne Ne Uchazeč zapsán do studia Ano Univerzální žádost

Univerzální žádost

Univerzální žádost používaná studijním oddělením
Uchazeč není přijat ke studiu Ano Uchazeč o studium Podání žádosti o přezkum rozhodnutí o nepřijetí

Podání žádosti o přezkum rozhodnutí o nepřijetí


Uchazeč, není-li přijat, může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Za tímto účelem využijte Univerzální formulář pro žádosti, kterou je nutné vyplněnou co nejdříve doručit na studijní oddělení ČVUT FS.Ano Rozhodnutí potvrzeno? Uchazeč přijat? Zápis do studia

Zápis do studia


Popis průběhu zápisu do bakalářského studia.