Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Uznávání předmětů

 • Aktuální

Ostatní účastníci

Jméno Role
doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. Proděkan pro pedagogickou činnost

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.01

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba slouží studentům při uznávání předmětů absolvovaných v rámci předchozího vzdělávání.

Průběh

 1. Student se seznámí s  Vyhláškou č. 4 o uznávání (započítávání) předmětů.
  1.  Započítat je možno pouze předměty, od jejichž úspěšného splnění (nikoliv uznání!) neuplynulo více než 5 let.
  2. Pokud jsou předkládány pro uznání předměty jiných fakult nebo vysokých škol, je nutno k žádosti doložit osnovu/y předmětu/ů a doklad/y o absolvování předmětu/ů, vyhotovené studijním oddělením příslušné fakulty nebo vysoké školy.
  3. Započítat nelze předměty volitelné.
  4.  V akademickém roce 2014/2015 se uznávají předměty klasifikovány stupněm A až D resp. 1 a 2 podle staré klasifikační stupnice.
  5. V případě klasifikace E resp. 3 budou předměty uznány jen výjimečně, a to na základě individuálního posouzení rozhodnutím děkana. 
 2. Student vyplní  Formulář žádosti o uznání předmětů.
 3. Vyplněnou žádost předá student své studijní referentce na Oddělení studijní
 4. Konečné rozhodnutí o uznání učiní Proděkan pro pedagogickou činnost

Doplňující informace

Zkoušky či zápočty starší pěti let není možné v žádném případě uznat (Studijní a zkušební řád ČVUT, čl. 17, odst. 10).

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Formulář žádosti o uznání předmětů Formulář žádosti o uznání předmětů
Studijní a zkušební řád ČVUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Vyplnění žádosti o uznání předmětů Seznámení se možnostmi, které předměty lze uznávat

Seznámení se možnostmi, které předměty lze uznávat


 1.  Započítat je možno pouze předměty, od jejichž úspěšného splnění (nikoliv uznání!) neuplynulo více než 5 let.
 2. Pokud jsou předkládány pro uznání předměty jiných fakult nebo vysokých škol, je nutno k žádosti doložit osnovu/y předmětu/ů a doklad/y o absolvování předmětu/ů, vyhotovené studijním oddělením příslušné fakulty nebo vysoké školy.
 3. Započítat nelze předměty volitelné.
 4.  V akademickém roce 2014/2015 se uznávají předměty klasifikovány stupněm A až D resp. 1 a 2 podle staré klasifikační stupnice.
 5. V případě klasifikace E resp. 3 budou předměty uznány jen výjimečně, a to na základě individuálního posouzení rozhodnutím děkana. 


Předměty jsou uznány/neuznány Žádost.pdf

Žádost.pdf

Formulář žádosti o uznání předmětů
Předání žádosti příslušné studijní referentce Obdržení vyjádření Vyhláška č. 4 o uznávání (započítávání) předmětů

Vyhláška č. 4 o uznávání (započítávání) předmětů

Vyhláška č. 4 studijního oddělení pro akademický rok 2014/2015 o uznávání (započítávání) předmětů
Proděkan pro pedagogickou činost

Proděkan pro pedagogickou činost

Oddělení Studijní

Oddělení Studijní

166 07 Praha 6, Technická 4
Tel. +420 233 339 966, +420 224 352 424
Fax +420 233 332 270