Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Rozcestník bakalářského studia

 • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.00

Bakalářské studium

Tento diagram by měl být rozcestníkem pro bakalářské studenty používající procesní portál. Měl by jim posloužit jako rychlý zdroj přehledných informací týkajících se celého bakalářského studia. Týká se všech studentů bakalářského studia, kteří úspěšně absolvovali přijímací řízení a jsou zapsaní do studia. (viz Přijímací řízení do bakalářského studia)

Základní informace o studiu

Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí příslušného studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu předmětů povinných, povinných oborových a volitelných. Po společném prvním ročníku se studijní plán dělí na obory.

Kreditní systém

Na FS se využívá kreditní systém kompatibilní s evropským systémem ECTS. To znamená, že každý předmět je podle jeho časové náročnosti ohodnocen příslušným počtem kreditů (jeden ECTS kredit je 25 – 30 hodin studia včetně přednášek, cvičení a domácí přípravy). V tomto systému není striktně stanoveno, kdy má být který předmět absolvován, musí pouze být splněny jeho prerekvizity. Podle doporučeného průběhu studia student absolvuje předměty za 30 kreditů za semestr.

Zápis a ukončení předmětů

Student si zapisuje předměty pomocí systému KOS. Pro ukončení každého předmětu je třeba nejdříve získat zápočet (případně klasifikovaný zápočet). U většiny předmětů je poté nutno složit zkoušku. Na termíny zkoušek se studenti zapisují pomocí systému KOS.

Student má vždy nárok na jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky. Každý předmět si může zapsat nejvýše dvakrát. Pokud student ani při druhém zápisu zkoušku nesloží, je mu studium ukončeno.

Podmínky pokračování ve studiu jsou následující:

 • V prvním semestru musí student splnit minimálně 15 kreditů.
 • Za první ročník musí splnit minimálně 30 kreditů.
 • Za každý další akademický rok minimálně  40 kreditů.
 • Za každý další akademický rok, pokud část akademického roku nebyl studentem ČVUT, minimálně 20 kreditů (přerušení studia, přestup).
 • Student je povinen úspěšně absolvovat v každém semestru nejméně jeden povinný předmět nebo o jeho úspěšné absolvování prokazatelně usilovat.

Splnění studijního plánu

Pro účast na SZZ (státní závěrečné zkoušce) musí student splnit studijní plán, tedy získat 180 kreditů a všechny povinné a povinné oborové předměty.

Délka studia

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně absolvování bakalářské státní závěrečné zkoušky). Za pátý a šestý rok studia student platí poplatky stanovené rektorem ČVUT.

Další informace o studiu, jako doporučené průchody pro jednotlivé obory, najdete Akreditované studijní programy.

Podrobnější informace týkající se průběhu studia naleznete v Studijní a zkušební řád ČVUT.

Informační systémy

Studenti ČVUT využívají následující informační systémy. Kromě nich ještě využívají systémy pro podporu výuky, které se však pro různé katedry liší a není tudíž vhodné, aby zde byly všechny vypsány. Informace o používaných systémech podpory výuky obvykle získáte na prvních přednáškách.

 • KOS
  • Je to webová aplikace, pomocí níž si všichni studenti ČVUT tvoří rozvrh, zapisují se na zkoušky a zobrazují si zde své studijní výsledky.
 • Agata SÚZ
  • Aplikace poskytující informace o aktuálních jídelníčcích menz, otevírací době a kontaktech.
 • Usermap
  • Systém pro vyhledávání osob v rámci ČVUT.
 • TZS
  • TZS je systém určený pro bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT. Účet TZS je automaticky zřízen každé osobě, která má statut studenta nebo zaměstnance a má průkaz ČVUT.
 • Přihlašovací systém ÚTVS
  • V tomto systému si lze zapisovat povinné a volitelné předměty tělesné výchovy.
 • Download produktů dostupných studentům a zaměstnancům ČVUT
  • Portál pro stahování produktů dostupných studentům v rámci školní licence. Obsahuje Microsoft Office, přístup do Microsoft MSDN Academic Alliance, matematické programy jako Matlab a Mathematica a řadu dalších.

Další informace

 Studijní a zkušební řád ČVUT (Část čtvrtá).

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Studijní a zkušební řád ČVUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Imatrikulace

Imatrikulace


Imatrikulace je slavnostní přijetí studenta do akademické obce vysoké školy. Imatrikulace fakult ČVUT probíhají obvykle začátkem semestru v Betlémské kapli, kde se shromáždí studenti prvního ročníku a vyslechnou proslov rektora, prorektora či děkana a také složí univerzitní slib.

Informace o imatrikulaci se objeví začátkem semestru na fakultních stránkách.

Přihlašovací systém ÚTVS

Přihlašovací systém ÚTVS

V tomto systému si lze zapisovat povinné a volitelné předměty tělesné výchovy.
Podmínky pokračování ve studiu

Podmínky pokračování ve studiu


Podmínky pro pokračování ve studiu jsou následující:

 • V prvním semestru musí student splnit minimálně 15 kreditů.
 • Za první ročník musí splnit minimálně 30 kreditů.
 • Za každý další akademický rok minimálně 40 kreditů.
 • Za každý další akademický rok, pokud část akademického roku nebyl studentem ČVUT, minimálně 20 kreditů (přerušení studia, přestup).
 • Student je povinen úspěšně absolvovat v každém semestru nejméně jeden povinný předmět nebo o jeho úspěšné absolvování prokazatelně usilovat.

Více informací najdete v Bílé knize​.Zápis předmětů z jiné fakulty

Zápis předmětů z jiné fakulty


Studenti si mohou zapisovat předměty i z jiných fakult.
Sociální

Sociální


Sociální stipendium je přidělováno těm studentům, kteří mají v České republice nárok na přídavek na dítě.

Ostatní studenti mohou zažádat o účelové stipendium jako sociální příspěvek. Více informací o účelových stipendiích naleznete Přehled stipendií.


Rezervace sportovišť ÚTVS

Rezervace sportovišť ÚTVS


Studenti ČVUT mají možnost rezervovat si sportoviště ÚTVS ČVUT. Rezervace sportovišť se provádí v systému Booker.Tiskový systém TINA

Tiskový systém TINA

Systém TINA pro tisk a kopírování
Usermap ČVUT

Usermap ČVUT

Systém pro vyhledávání osob v rámci ČVUT.
Ukončení studia ze strany fakulty

Ukončení studia ze strany fakulty


Při ukončení studia si student může zažádat o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Pokud je rozhodnutí potvrzeno, musí student vypořádat závazky k fakultě a ČVUT. Nakonec si může požádat o doklad o vykonaných zkouškách.
Prospěchové

Prospěchové


Prospěchové stipendium je přiznáváno většině studentů automaticky.
Stravování

Stravování


Stravování v menzách zajišťuje SÚZ ČVUT. Jídelníčky, otevírací doby a adresy jednotlivých menz naleznete Agata SÚZ.Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia


V doporučeném průběhu studia student splní 30 kreditů za semestr. Kromě toho studentovi doporučuje, v jakém semestru si předměty optimálně zapsat.

Potvrzení o studiu

Potvrzení o studiu


Studijní potvrzení si studenti mohou nechat vystavit na studijním oddělení v jeho Oddělení studijní - úřední hodiny .Zápis předmětů v angličtině

Zápis předmětů v angličtině


Studenti FS si mohou zapisovat předměty v angličtině. Podmínky a pravidla zápisu naleznete po kliknutí. Předměty mohou být za určitých podmínek zpoplatněny.
KOS

KOS

KOS je zkratka sousloví komponenta studium. Je to webová aplikace, pomocí níž si všichni studenti ČVUT tvoří rozvrh, zapisují se na zkoušky a mají zde své studijní výsledky. Přihlašovací údaje do aplikace KOS získávají studenti ČVUT na začátku semestru prostřednictvím webových stránek. Veškeré informace o zjištění/nastavení uživatelského jména a hesla najdete na webu http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/pp.
Uznávání předmětů

Uznávání předmětů


Studenti si mohou nechávat uznat předměty absolvované v předchozím studiu podle pokynů uvedených v subprocesu.
Nastavení připojení k síti Eduroam

Nastavení připojení k síti Eduroam


Eduroam je univerzitní síť propojující univerzity po celém světě. Studenti tak mohou pohodlně využívat připojení k internetu kdekoliv, kde je síť Eduroam dostupná.

Informace o nastavení přístupu do sítě naleznete  Eduroam návod.Knihovny

Knihovny


Národní technická knihovna (NTK) slouží studentům jako zdroj informací nebo studijní prostory, nachází se zde i Ústřední knihovna ČVUT. Studenti ČVUT mohou pro vstup do NTK využít kartu studenta. Pokud budou chtít využít možnosti výpůjčky, musí se zaregistrovat podle postupu popsaného zde.

Kromě NTK ještě existují i katederní knihovny. Pro více informaci kontaktujte asistentku vedoucího katedry.Žádost o doklad o vykonaných zkouškách

Žádost o doklad o vykonaných zkouškách


Student si v průběhu studia a po jeho konci může zažádat o doklad o vykonaných zkouškách.

Helpdesk FS

Helpdesk FS

Helpdesk : ČVUT v Praze, Fakulta strojní
Délka studia

Délka studia


Standardní doba studia v bakalářském studijním programu jsou 3 roky, maximální doba studia je 6 let (včetně absolvování bakalářské závěrečné zkoušky).

Ukončení studia po úspěšném absolvování SZZ

Ukončení studia po úspěšném absolvování SZZ


Při ukončení studia si student musí vypořádat závazky k fakultě a ČVUT. Následně se student může účastnit promoce.
Ubytovací

Ubytovací


Ubytovací stipendium je studentovi přiznáváno automaticky a není třeba o něj žádat. Více informací o ubytovacím stipendiu naleznete zde. Pokud se domníváte, že vám stipendium nebylo přiznáno, i když na něj máte nárok, postupujte podle následujícího postupu Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia.Vyřízení žádosti na oddělení studijním (obecně)

Vyřízení žádosti na oddělení studijním (obecně)


Tato služba popisuje obecný postup vyřizování žádosti na Oddělení studijní. Pomocí tohoto postupu by se student měl řídit zejména u žádostí, jejichž konkrétní postup není definován.


Nastavení hesla ČVUT

Nastavení hesla ČVUT


Heslo ČVUT student využívá především pro vstup do KOSu. Kromě toho se používá pro ověřování do dalších celoškolských i fakultních systémů.

Heslo se nastavuje pomocí Aplikace PRVNÍ HESLO.Zřízení identifikačního průkazu studenta

Zřízení identifikačního průkazu studenta


Průkaz studenta slouží pro vstup do některých budov ČVUT, pro platbu v menzách, studentský průkaz, průkaz do NTK a pro tisk.

Závěrečná práce

Závěrečná práce


Odevzdání závěrečné práce je jednou z podmínek pro účast na SZZ. Student musí splnit nejdříve předmět Oborový projekt (semestr před posledním semestrem studia) a následně předmět Závěrečná práce (zápočet získá odevzdáním ZP).
Bakalářská státní závěrečná zkouška

Bakalářská státní závěrečná zkouška


Na konci studia, pokud splnil studijní plán a odevzdal bakalářskou práci, absolvuje student státní závěrečnou zkoušku. Její součástí je zpravidla obhajoba ZP a ústní zkouška z odborné části.
Poplatky za studium

Poplatky za studium


Studenti FS ČVUT musí platit poplatky za studium v následujících případech:

 • Poplatek za studium delší než standardní doba studia plus jeden rok.
 • Poplatek za studium delší než standardní doba studia v případě studia v dalším studijním programu téhož typu. (Tedy student již absolvoval jedno bakalářské studium a aktuálně studuje druhé a nestihl ho dokončit ve standardní době)
 • Poplatek za studium v dalším studijním programu téhož typu. (Tedy student, který úspěšně dokončil bakalářské studium, studuje další bakalářské studium)

 Tělovýchovný kurz

Tělovýchovný kurz


Studenti se mohou účastnit zimních a letních tělovýchovných kurzů.
Individuální studijní plán

Individuální studijní plán


Studenti, kteří z vážných důvodů nejsou schopni plnit standardní studijní plán, si mohou požádat o individuální studijní plán. O individuální studijní plán se žádá na Oddělení studijní.Zápis tělesné výchovy

Zápis tělesné výchovy


Pro studenty bakalářského studia je tělesná výchova zařazena mezi povinné předměty. Studenti mají dva povinné předměty tělesné výchovy.
Průběh zápis předmětů na další semestr

Průběh zápis předmětů na další semestr


Studenti v prvním semestru prvního ročníku dostanou rozvrh sestavný. Poté, co získají přístup do KOSu, v něm mohou dělat změny.
Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků


Student je povinen složit zkoušku z jednoho cizího jazyka. Kromě toho mají studenti na výběr kurzy nabízené Ústavem jazyků .


Ubytování

Ubytování


Ubytování studentů na kolejích zajišťuje SÚZ ČVUT.
Ukončení studia na žádost studenta

Ukončení studia na žádost studenta


Při ukončení studia si student musí vypořádat závazky k fakultě a ČVUT. Student může požádat o doklad o vykonaných zkouškách.
Rezervace sportovišť SÚZ

Rezervace sportovišť SÚZ


Studenti ČVUT mají možnost rezervovat si sportoviště SÚZ ČVUT.
Přehled všech stipendií

Přehled všech stipendií


V následujícím diagramu naleznete přehled všech stipendií, které na FS ČVUT existují.
Download ČVUT

Download ČVUT

Portál pro stahování produktů dostupných studentům v rámci školní licence. Obsahuje Microsoft Office, přístup do Microsoft MSDN Academic Alliance, matematické programy jako Matlab a Mathematica a řadu dalších.
Školení bezpečnosti

Školení bezpečnosti


Všichni studenti musí absolvovat předmět BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Kromě toho musí studenti FS absolvovat i dva předměty bezpečnost v elektrotechnice, bez jejichž absolvování nemohou pracovat v laboratořích a jejichž splnění je povinnou součástí studijního plánu. Zápis a ukončení předmětů

Zápis a ukončení předmětů


Student si zapisuje předměty pomocí systému KOS Pro ukončení každého předmětu je třeba nejdříve získat zápočet (případně klasifikovaný zápočet). U většiny předmětů je poté nutno složit zkoušku. Na termíny zkoušek se studenti zapisují pomocí systému KOS

Student má vždy nárok na jeden řádný a dva opravné termíny zkoušky. Každý předmět si může zapsat nejvýše dvakrát. Pokud student ani při druhém zápisu zkoušku nesloží, je mu studium ukončeno.Přerušení studia

Přerušení studia


Studenti, kteří absolvovali první ročník studia, mohou studium přerušit. Celková doba studia i s přerušením však nesmí překročit maximální dobu studia.
Studijní plán

Studijní plán


Studium probíhá podle studijního plánu, který je součástí příslušného studijního programu. Studijní plán předepisuje skladbu předmětů povinných, povinných oborových a volitelných.

Pro účast na SZZ (státní závěrečné zkoušce) musí student splnit studijní plán, tedy splnit minimálně 180 kreditů a všechny povinné a povinné oborové předměty.Možnosti studijních pobytů v zahraničí

Možnosti studijních pobytů v zahraničí


Studenti FS mají možnost vycestovat na studijní v rámci programu Erasmus+ a jiných bilaterálních smluv.
Splnění studijního plánu

Splnění studijního plánu


Splnění studijního plánu je nutnou podmínkou k připuštění k státním závěrečným zkouškám. Splněním studijního plánu se myslí splnění 180 kreditů a úspěšné absolvování všech povinných předmětů ze studijního plánu.

 
Žádost o přezkoumání rozhodnutí

Žádost o přezkoumání rozhodnutí


Pokud student nesouhlasí s rozhodnutím týkajícím se studia, může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.Pro podání žádosti využijte Univerzální žádost.Agata SÚZ

Agata SÚZ

Aplikace poskytující informace o aktuálních jídelníčcích menz, otevírací době a kontaktech.
Volby do akademického senátu ČVUT/FS ČVUT

Volby do akademického senátu ČVUT/FS ČVUT


Studenti, jakožto členové akademické obce, mohou volit nebo být voleni do akademického senátu ČVUT.