Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Promoce a předání diplomu absolventa

  • Aktuální

Ostatní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.03 17.07.2014

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba je určena pro studenty, kteří úspěšně splnili SZZ nebo SDZ a vyplnili výstupní list

Průběh

  1. Pokud se student rozhodne zúčastnit promoce, dostaví se na promoci. Tam mu bude slavnostně předán diplom.
  2. Pokud se student rozhodne promoce nezúčastnit, musí tuto skutečnost předem oznámit v případě absolventů bakalářského a navazujícího magisterského studia na Oddělení studijním, v případě absolventů doktorského studia na Oddělení pro vědu a výzkum .
  3. Diplom si poté absolventi vyzvednou. Absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia na Oddělení studijním, absolventi doktorského studia na Rektorátu ČVUT.

Doplňující informace

Promoce probíhají dvakrát ročně v Betlémské kapli.

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Vyzvednutí diplomu Oznámení o neúčasti OVV

OVV

166 07 Praha 6, Technická 4
Tel.: +420 224 355 042, +420 224 355 603
Fax: +420 224 310 292
E-mail: 12921@fs.cvut.cz; sylva.ondrejickova@fs.cvut.cz

Oddělení studijní

Oddělení studijní


Pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia neúčast a vyzvednutí diplomu vyřizuje SO.

Oddělení studijní

Oddělení studijní


Pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studia neúčast a vyzvednutí diplomu vyřizuje SO.

Vyzvednutí informací o promoci

Vyzvednutí informací o promoci


Student si osobně vyzvedne informace o promoci na oddělení studijním.

Ano Start Event - Conditional: Ne Rektorát

Rektorát


Pouze pro studenty doktorského studia

Zůčastní se absolvent promoce? Diplom je převzat Účast na promoci a převzetí diplomu