Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.1.4 Průběh státní závěrečné zkoušky

 • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.01 17.07.2014

Uživatelé a vstupní podmínky

Tato služba je určena studentům posledního semestru, kteří se chtějí v tomto semestru účastnit státních závěrečných zkoušek.

Průběh

 1. Odevzdání závěrečné práce
 2. Absolvovat všechny předměty studijního plánu nejdéle do data stanoveném v harmonogramu semestru.
  • Jestliže student studijní plán nesplní a současně splní podmínky pro pokračování ve studiu, zapíše si chybějící předměty a pokračuje ve studiu. V opačném případě je mu Ukončeno studiu ze strany fakulty.
  • Splněním podmínek pro pokračování ve studiu se rozumí:
   • Pro postup do letního semestru se kontrolují pouze splněné předměty na druhý zápis.
   • Pro postup do nového akademického roku je nutné: 
    1. Splnit povinné předměty na druhý zápis
    2. Při postupu do dalšího ročníku je nutné získat 40 kreditů
    3. Při postupu do ročníku vyššího než je standardní doba studia plus jeden rok je nutné získat alespoň 2/3 kreditů ze zapsaných kreditů v daném akademickém roce (nezapočítávají se kredity za závěrečnou práci)
 3. Dále student podá přihlášku k SZZ.
 4. Následuje jeho Účast na státní závěrečné zkoušce.

Doplňující informace

O případných komplikacích, jako je například žádost o odklad termínu odevzdání závěrečné práce či omluva neúčasti na SZZ, se můžete informovat na Řešení komplikací spojených se státní závěrečnou zkouškou.

 

Dokumentace

Jméno Popis Ke stažení
Studijní a zkušební řád ČVUT ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Výsledek zkoušky? První neúspěch Ne Opakovaný neúspěch Účast na SZZ

Účast na SZZ


Student si zapíše chybějící předměty a pokračuje ve studiu SZZ úspěšně absolvována Absolvoval student všechny předměty studijního plánu? Studium je přerušeno a studentovi je určen termín pro opakování Ano Start Event - Conditional: Student dokončuje poslední semestr studia Student obdržel termín a místo konání SZZ Ukončení studia po absolvování SZZ

Ukončení studia po absolvování SZZ


SZZ neabsolvována, studium ukončeno Podání žádosti o přerušení studia

Podání žádosti o přerušení studia


Ne Ano KOS

KOS

KOS je zkratka sousloví komponenta studium. Je to webová aplikace, pomocí níž si všichni studenti ČVUT tvoří rozvrh, zapisují se na zkoušky a mají zde své studijní výsledky. Přihlašovací údaje do aplikace KOS získávají studenti ČVUT na začátku semestru prostřednictvím webových stránek. Veškeré informace o zjištění/nastavení uživatelského jména a hesla najdete na webu http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/is/ssu/pp.
Studium ukončeno Řešení komplikací se státní závěrečnou zkouškou

Řešení komplikací se státní závěrečnou zkouškou


Příkladem komplikací může být např. podání žádosti o odklad termínu SZZ či omluva o neúčasti na SZZ
Ukončení studia ze strany fakulty

Ukončení studia ze strany fakulty


Splnil student podmínky pro pokračování ve studiu? Ukončení studia ze strany fakulty

Ukončení studia ze strany fakulty


Podání přihlášky k SZZ

Podání přihlášky k SZZ


Odevzdání závěrečné práce

Odevzdání závěrečné práce


Úspěch