Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Rozcestník pro absolventy

 • Aktuální

Ostatní účastníci

K tomuto procesu nejsou navázáni žádní účastníci

Textový popis

stav verze modelu datum kontroly aktuálnosti
Aktuální 1.00

K procesu není k dispozici žádný doplňující popis.

Dokumentace

K procesu není k dispozici žádná navazující dokumentace.

Zde uvedené dokumenty se vztahují pouze k tomuto internímu procesu / službě. V případě, že Vás zajímají i jiné dokumenty, navštivte databázi dokumentů.

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání


Fakulta strojní nabízí zájemcům kurzy z následujících programů celoživotního vzdělávání.
Studium ve studijních programech na FS

Studium ve studijních programech na FS


Informace o standardních studijních programech a přijímacích řízeních pro zájemce o studium.
Ukončení studia po úspěšném absolvování SZZ

Ukončení studia po úspěšném absolvování SZZ


Při ukončení studia si student musí vypořádat závazky k fakultě a ČVUT. Následně se student účastní promoce.
Získání diplomu absolventa v anglickém jazyce

Získání diplomu absolventa v anglickém jazyce


Absolventi studia na FS mohou požádat o vydání anglické verze svého diplomu. Jeho vydání zajišťuje Oddělení studijní a jakožto nadstandardní administrativní úkon je zpoplatněno podle poplatků spojených se studiem .Pojištění

Pojištění


 • Pokud končí absolvent studium vysoké školy, pojištění je hrazeno do konce měsíce, ve kterém školu řádně dokončil studium.
 • Pojištění se hradí i následující kalendářní měsíc, pokud po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost.
 • Pokud student pokračuje ve studiu, je pojištění od konce jednoho studia do počátku dalšího hrazeno státem. To platí nejdéle po dobu tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, v němž absolvent ukončil své studium.
 • Pokud student přesáhl věk 26 let, musí:
  • pokud je zaměstnán, odvádět pojištění ze svého příjmu,
  • pokud je OSVČ, platí zálohy v minimální částce,
  • pokud je bez příjmu, musí uhradit zálohu jako osoba bez zdanitelných příjmů.